Powrót do listy

Jadwiga Zielenko


Zielenko

Jadwiga

Józef

00.00.1912

Wilno

Polska

Czeremoszniki

tomski

tomska

Polka

średnie

księgowy

bezpartyjny

Areszt

28.11.1937

Wyrok

04.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

20.01.1938

Rehabilitacja

07.02.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego