Powrót do listy

Modest Zieliński


Zieliński

Modest

Feliks

00.00.1886

Warszawa

Polska

Moskwa

Polak

niższe

strażak

bezpartyjny

Areszt

03.03.1938

Wyrok

28.05.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

kontrrewolucyjna esero-bundowska organizacja terrorystyczna

Śmierć

03.06.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.02.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski