Powrót do listy

Mikołaj Zieliński


Zieliński

Mikołaj

Stefan

00.00.1904

Siekierka

sokólski

grodzieńska

Polak

maszynista

Leningrad

członek WKP(b) 1932-1937

Areszt

11.10.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938