Powrót do listy

Romuald Baliński


Baliński

Romuald

Kazimierz

00.00.1883

wileńska

Koływań

zmieinogorski

Polak

technik leśny

Areszt

09.11.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.03.1938

Barnauł

Rehabilitacja

14.11.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego