Powrót do listy

Aleksander Iwanowski


Iwanowski

Aleksander

Aleksander

00.00.1881

Suwałki

grodzieńska

st. im. Kaganowicza

czernyszewski

czytyjska

Polak

maszynista parowozu

członek WKP(b)

Areszt

28.11.1937

Wyrok

02.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Rehabilitacja

17.09.1957

Trybunał Wojskowy Przykarpackiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego