Powrót do listy

Albin Iwanowski


Iwanowski

Albin

Jan

00.00.1900

Preli

dwiński

witebska

Murmańsk

Polak

lekarz

bezpartyjny

Areszt

28.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)