Powrót do listy

Albin Iwanowski


Iwanowski

Albin

Jan

00.00.1900

Preli

dziśnieński

witebska

Murmańsk

Polak

lekarz

Areszt

29.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

14.11.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego