Powrót do listy

Franciszek Iwanowski


Iwanowski

Franciszek

Kazimierz

00.00.1905

Olewsk

kijowska

Czeremchowo

irkucka

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

19.05.1938

Wyrok

15.11.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

20.11.1938

Irkuck

Rehabilitacja

02.08.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6070