Powrót do listy

Anna Iwaszkiewicz


Iwaszkiewicz

Anna

Zygmunt

00.00.1903

Iwanowsk

czerwieński

mińska

Zarieczje

puchowicki

mińska

Polka

analfabetka

Areszt

23.12.1937

Wyrok

15.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

02.06.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\16449-s