Powrót do listy

Antoni Iwaszko


Iwaszko

Antoni

Wincenty

00.00.1896

Szlachtowszczizna

lidzki

wileńska

Leningrad

Polak

członek WKP(b) 1924-1937

Areszt

22.09.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938