Powrót do listy

Mieczysław Ignatowicz


Ignatowicz

Mieczysław

Ludwik

00.00.1891

Czaszniki

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Witebsk

Areszt

00.00.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Rehabilitacja

16.07.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12643-P