Powrót do listy

Bazyli Ignatowski


Ignatowski

Bazyli

Froł

00.00.1893

Antopol

grodzieńska

Tomsk

Polak

podstawowe

krawiec

bezpartyjny

Areszt

23.08.1937

Wyrok

04.10.1937

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1937

Rehabilitacja

00.10.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego