Powrót do listy

Stanisław Iłgacz


Iłgacz

Stanisław

Wincenty

00.00.1898

Putaniszki

iłuksztański

kurlandzka

Moskwa

Polak

wyższe

sekretarz

członek WKP(b)

Areszt

08.11.1937

Wyrok

14.03.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

14.03.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

11.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka