Powrót do listy

Eugeniusz Jowse


Jowse

Eugeniusz

Paweł

00.00.1914

Smoleńsk

Polak

bezpartyjny

Areszt

07.07.1937

Wyrok

09.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

16.12.1937

Irkuck

Rehabilitacja

21.01.1991

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\16079