Powrót do listy

Antoni Jocz


Jocz

Antoni

Jan

00.00.1895

Jutewcy

lidzki

wileńska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego