Powrót do listy

Edward Jocz


Jocz

Edward

Martyn

00.00.1893

Jutewcy

lidzki

wileńska

Kriwoszeino

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

10.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego