Powrót do listy

Adolf Kawecki


Kawecki

Adolf

Bazyli

00.00.1892

Pliszkun

wileńska

Mogoczino

kriwoszeiński

tomska

Polak

analfabeta

robotnik

bezpartyjny

Areszt

25.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.01.1938

Rehabilitacja

08.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego