Powrót do listy

Henryk Kazimirski


Kazimirski

Henryk

Franciszek

00.00.1892

wileński

wileńska

Kołpino

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938