Powrót do listy

Paweł Kalczewski


Kalczewski

Paweł

Jan

00.00.1896

Biełoje

uszacki

Gromy

połocki

witebska

Polak

podstawowe

pracownik kolei

Połock

Areszt

03.03.1938

Wyrok

20.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-466 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.07.1938

Rehabilitacja

26.03.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6252-P