Powrót do listy

Antoni Kamieński


Kamieński

Antoni

Włodzimierz

00.00.1902

wileńska

Kluczewka

parfienowski

Polak

członek kołchozu

Areszt

26.12.1937

Wyrok

11.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

17.09.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego