Powrót do listy

Zofia Kamioński


Kamioński

Zofia

Isaj

00.00.1903

Lida

Polska

Moskwa

Polak

niższe

bezpartyjny

Areszt

09.03.1938

Wyrok

07.06.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja antysowiecka i propaganda kontrrewolucyjna

Śmierć

04.07.1938

Butowo

Rehabilitacja

23.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski