Powrót do listy

Bronisława Kanaszenkowa


Kanaszenkowa

Bronisława

Florian

00.00.1908

Grajewo

łomżyński

Moskwa

Polka

niższe

bezpartyjny

Areszt

31.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna agitacja i szpiegostwo

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

27.06.1963

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie