Powrót do listy

Mikołaj Kanczyński


Kanczyński

Mikołaj

Michał

00.00.1896

Stary Majdan

chełmski

lubelska

Polska

Swierdłowsk

Polak

kosztorysant

Areszt

21.08.1937

Wyrok

27.11.1937

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego