Powrót do listy

Teodor Kapucki


Kapucki

Teodor

Michej

00.00.1896

Polska

Tarasowskij

ust-udiński

irkucka

Polak

małopiśmienny

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

07.09.1938

Wyrok

07.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

30.05.1955

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\1742