Powrót do listy

Antoni Karczewski


Karczewski

Antoni

Marian

00.00.1913

kijowska

topczichiński

Polak

księgowy

Areszt

21.01.1938

Wyrok

03.09.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11 kk

10 lat pozbawienia wolności, sprawę umorzono 22.09.1959.

Łagier

Siewwostłag

magadańska

Śmierć

18.02.1944

Siewwostłag

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego