Powrót do listy

Filemon Kaczuk


Kaczuk

Filemon

Bazyli

00.00.1898

grodzieńska

Tołoczin

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

strażak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

20.11.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego