Powrót do listy

Bazyli Kwietkow


Kwietkow

Bazyli

Bazyli

00.00.1882

Polska

Koływanskoje

pawłowski

Polak

sanitariusz weterynaryjny

Areszt

03.01.1938

Wyrok

23.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Barnauł

Rehabilitacja

10.03.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego