Powrót do listy

Wiaczesław Baranowski


Baranowski

Wiaczesław

Jakub

00.00.1896

Witebsk

Leningrad

Polak

trust Dorwodmost

bezpartyjny

Areszt

24.08.1937

Wyrok

21.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a-10-11 kk RFSRR

Śmierć

30.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938