Powrót do listy

Józef Baranowski


Baranowski

Józef

Adolf

00.00.1886

Lipniki

połocki

Bocziszcze

sirociński

witebska

Polak

robotnik

mleczarnia

Areszt

10.03.1938

Wyrok

26.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 69, art. 72 kk BSRR - zadanie dywersyjne

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Rehabilitacja

21.09.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego