Powrót do listy

Józef Kirplewski


Kirplewski

Józef

Ignacy

00.00.1880

Kulewszczyzna

lepelski

Sielec

chłopienicki

mińska

Polak

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

08.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

30.04.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\30455-s