Powrót do listy

Dominik Kluczyński


Kluczyński

Dominik

Tomasz

00.00.1886

Now. zawod

marchlewski

kijowska

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

17.09.1937

Wyrok

08.10.1937

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10-11

rozstrzelany

Śmierć

18.10.1937

Sosnowiec

Rehabilitacja

16.01.1989

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia