Powrót do listy

Klimentyna Klaro


Klaro

Klimentyna

Franciszek

00.00.1884

Stare Sioło

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polka

analfabetka

gospodyni domowa

Areszt

00.03.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

działalność w POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

20.03.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego