Powrót do listy

Ignacy Knopp-Pruszyński


Knopp-Pruszyński

Ignacy

Hieronim

00.00.1893

Mińsk

Puszkin

leningradzka

Polak

wykładowca

bezpartyjny

Areszt

29.08.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938