Powrót do listy

Wincenty Knyszewski


Knyszewski

Wincenty

Wincenty

00.00.1893

Petrusewcy

rossoński

witebska

Miłowidskij

rossoński

witebska

Polak

robotnik

Areszt

27.08.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - członek organizacji szpiegowskiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1938

Rehabilitacja

10.05.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10914-P