Powrót do listy

Jan Baranowski


Baranowski

Jan

Franciszek

00.00.1892

piotrkowska

Sławianskaja

Polak

podstawowe

tragarz

stacja kolejowa

bezpartyjny

Areszt

23.08.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja przy NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna agitacja nacjonalistyczna, oczernianie przywódców partii i rządu

rozstrzelanie

Śmierć

03.12.1937

Rehabilitacja

20.12.1958

Kolegium ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego