Powrót do listy

Marek Kowalski


Kowalski

Marek

Dominik

00.00.1886

winnicka

Pronicha

bodajbiński

irkucka

Polak

Pronicha

bezpartyjny

Areszt

26.02.1938

Wyrok

15.05.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

05.07.1938

Bodajbo

Rehabilitacja

02.03.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4300