Powrót do listy

Teodozy Kowalski


Kowalski

Teodozy

Laurenty

00.00.1898

Łuniniec

piński

mińska

Polak

felczer wojskowy

członek WKP(b) 1931-1937

Areszt

27.11.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938