Powrót do listy

Konstanty Kowiński


Kowiński

Konstanty

Józef

00.00.1894

Briańsk

orłowska

Czita

Polak

zastępca naczelnika

członek WKP(b)

Areszt

23.12.1937

Wyrok

01.07.1941

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1b, 58-7, 58-11 kk RFSRR

8 lat pozbawienia wolności

Śmierć

13.10.1941

Krasłag

Rehabilitacja

01.09.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego