OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Baranowski

Imię ojca: Dominik

Rok urodzenia: 1900

Miejsce urodzenia: Baranowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: witebski

Kraj, republika ZSRR: Białoruś

Narodowość: Polak

Zawód: inżynier

Miejsce pracy - miejscowość: Kurgan

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: organizacja kontrrewolucyjna, art. 58-7, 11

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 19.09.1938

Rehabilitacja: 00.10.1989

Organ rehabilitujący: Kurgańska Prokuratura Obwodowa

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego