OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

ul. Jasna 14/16A

00-041 Warszawa

+ 48 22 295 00 30

ofiaryterroru@mieroszewski.pl