OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Koluda

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Marchlewka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gorodecki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: murarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: polska kontrrewolucyjna nacjonalistyczna grupa dywersyjna młodzieży (58, 10, 11)

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski