OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Juliusz Koncewicz

Imię ojca: Juliusz

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Strzelczyki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sokólski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak (Białorusin?)

Miejsce zamieszkania: Dzierżyńsk

Zawód: szofer

Areszt: 17.12.1937

Wyrok: 07.02.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 03.03.1938

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego, 11286