OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Barkowski

Imię ojca: Jakub

Rok urodzenia: 1898

Miejsce urodzenia: Ryga

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kazań

Zawód: księgowy

Areszt: 02.03.1938

Wyrok: 09.08.1938

Organ Sądzący: Kolegium Specjalne NKWD Tatarskiej ASRR

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna

Wyrok: 8 lat ITŁ

Śmierć: 11.06.1939

Rehabilitacja: 30.05.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Tatarstan