OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Krasowski

Imię ojca: Andrzej

Rok urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Warszawa

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: fryzjer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 05.08.1958

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski