OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Michał Krasowski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Krasnołuczka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnołuczka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lepelski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: przewodniczący

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 27.06.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego