OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maria Kreń-Dawiglis-Berczy-Kudijarowa

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1899

Miejsce urodzenia: Biała

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polka

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: sekretarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.02.1938

Wyrok: 19.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agent polskiego wywiadu

Śmierć: 20.06.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 29.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski