OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Abramenia

Imię ojca: Zachar

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Piesczanka

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: pińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łuniniecki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Judino

Zawód: kowal

Areszt: 03.09.1937

Wyrok: 23.02.1938

Organ Sądzący: trójka przy NKWD Tatarskiej ASRR

Oskarżenie: art. 58-6, 58-10

Śmierć: 03.03.1938

miejscowość: Kazań

Rehabilitacja: 00.03.1990

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Republiki Tatarstan