OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Krzywicki

Imię ojca: Stefan

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Mołgi

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: wileński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niepełne wyższe

Zawód: mechanik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: były członek WKP(b) (wykluczony 9.03.1938)

Areszt: 04.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowska na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 06.10.1956

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski