OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Kryszczyk

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Nowo-Snusza

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: lidzki

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Tajninskaja

Powiat, rejon, ujezd, okręg: mytiszcziński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) do 1935 (wykluczony)

Areszt: 20.02.1938

Wyrok: 02.07.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo i kontakty z Polską

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.10.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski