OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Krupski-Jasiński

Imię ojca: Wiktor

Rok urodzenia: 1913

Miejsce urodzenia: Temicefry

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Draki

Powiat, rejon, ujezd, okręg: pleszczenicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: księgowy

Areszt: 19.01.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68a kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 10.07.1938

miejscowość: Witebsk

Rehabilitacja: 30.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30475-s